Jsme moderní odborná otevřená škola

SOU Slaný zajišťuje kvalitní vzdělání žáků potravinářských a technických oborů v tříletých učebních oborech. 

Vytváříme motivující prostředí založené na vzájemné komunikaci, naším cílem je propojení odborné sféry se školou a uplatnitelnost žáků na trhu práce.

.
Previous slide
Next slide

Aktuálně

Výsledky 3.kola přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně od 8 do 12 hod.                              Výsledky přijímacího řízení naleznete zde nebo na nástěnce ve vestibulu školy. Přijatý uchazeč do 7dnů od oznámení tzn. do 15. 7. 2024 musí písemně potvrdit úmysl vzdělávat se v daném oboru dokument ke stažení zde 

Úřední hodiny v době
letních prázdnin

Od 9. 7. 2024 budou úřední hodiny        pondělí – pátek od 8 do 12 hod.  

Nabídka zaměstnání

Hledáme učitele/ku všeobecně vzdělávacích předmětů: informační technologie, matematika, anglický jazyk a na 0,2 úvazku školní/ho psycholožku/psychologa.                    Další informace na tel.601 590 437  nebo emailem: skola@souslany.cz   

Informace pro přijaté

Informační dopisy pro žáky prvních ročníků ke stažení zde          V případě dotazů volejte na tel. 312 522 286.

Hurá prázdniny!!!

Přejeme všem žákům, zaměstnancům a přátelům školy krásné léto plné pohody, sluníčka a hezkých zážitků.                        Užijte si volno, načerpejte mnoho energie a sil do dalšího školního roku. Těšíme se na Vás 2. září 2024. 

 

Učňovské školství ve Slaném má více než 100letou tradici. Škola, kterou známe dnes vznikla sloučením dvou slánských učilišť v roce 2004.
V současné době škola nabízí tříleté učební obory technických a potravinářských oborů. Po úspěšném ukončení studia získávají žáci výuční list. 
Škola nyní prochází změnami v mnoha oblastech. Zavádíme do výuky moderní technologie i nové digitální učební pomůcky. Jsme zapojeni v několika projektech, vylepšujeme vybavení i prostředí školy. 

V čem jsme unikátní?

Vzděláváme interaktivně a názorně za pomoci odborníků z praxe. Dbáme na osobní rozvoj a talent žáků, připravujeme žáky na snadný vstup na pracovní trh, zvyšujeme jim kvalifikaci a uplatnění odbornými kurzy, které v mnoha případech zcela nebo částečně hradíme.

Profil absolventa

Absolvent je připraven nastoupit na trh práce, disponuje odbornými znalostmi a dovednosti, komunikuje v anglickém jazyce, ovládá práci se stroji a zařízeními běžně užívanými ve svém oboru, dokáže vyhledávat a zpracovávat informace, pracuje s PC a běžnými textovými a tabulkovými editory.

Slovo ředitelky

Motto: „Každý se v životě uplatní.“

Ředitelkou školy jsem od 1.9. 2023, mé pedagogické začátky sahají do roku 1993, kdy jsem poprvé vykonávala praxi ještě při studiu na vysoké škole na Středním odborném učilišti strojírenském ve Slaném. Již 30 let se podílím na vzdělávání žáků v učňovských oborech v našem městě, práce je pro mě i dnes přínosná, zajímavá a inspirativní.
Mým cílem je vybudovat školu, která bude odpovídat moderním trendům a ve které budou spokojeni jak žáci, tak zaměstnanci.
Potěšující pro mě je, že mnoho bývalých žáků na svá studentská léta ráda vzpomíná. Děkuji všem za podporu a pozitivní propagaci naší školy.

Mgr. Monika Kašparová

Nejnovější akce

Hurá na prázdniny

Konečně vysvědčení a dva měsíce prázdnin. Přejeme krásné léto plné nádherných zážitků a těšíme se na Vás v září.

Číst více

Předávání výučních listů

Slavnostní předávání výučních listů se konalo 21.6.2024 v kapli Zasnoubení Panna Marie ve Slaném. Všem absolventům gratulujeme, přejeme mnoho úspěchů a budeme rádi, když zachováte

Číst více