Jsme moderní odborná otevřená škola

SOU Slaný zajišťuje kvalitní vzdělání žáků potravinářských a technických oborů v tříletých učebních oborech. 

Vytváříme motivující prostředí založené na vzájemné komunikaci, naším cílem je propojení odborné sféry se školou a uplatnitelnost žáků na trhu práce.

.
Previous slide
Next slide

Aktuálně

Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení naleznete na úřední desce nebo na nástěnce ve vestibulu školy.

Další kolo přijímacího řízení bude vyhlášeno v týdnu od 24. 6. 2024. V některých oborech máme ještě volná místa.

Informační schůzka pro 1. ročníky

Informační schůzka se bude konat: 

24.6. od 15hod pro technické obory 

25.6.od 15hod pro potravinářské obory

Na schůzkách se dozvíte informace o studiu, potřebných školních pomůckách, informace o sledování klasifikace a absence, zásadách omlouvání. Dále budete seznámeni s organizací odborného výcviku.

Ve vestibulu školy bude v den konání umístěn rozpis učeben podle oborů, kde se bude schůzka konat. 

 

Slavnostní předávání výučních listů
21.6. 2024

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na slavnostní předávání výučních listů našim absolventům, které se bude konat 21.6. 2024 v kapli Zasnoubení Panny Marie, Masarykovo náměstí 159/20, Slaný (areál městského muzea).

Od 14:30 pro třídy 3.AZ, 3.FS (mechanik opravář motorových vozidel, strojní mechanik, strojírenské práce, stravovací a ubytovací služby)

od 15:00 pro třídu 3.KC (kuchař – číšník, cukrář)

od 15:30 pro třídu 3.ITP (instalatér, truhlář, prodavač).

Nabídka zaměstnání

Hledáme nové kolegy na pozice – učitel/ka všeobecně vzdělávacích předmětů: anglický jazyk, informační technologie, tělesná výchova.

Dále hledáme do našeho kolektivu na úvazek 0,2 školní psycholožku.

Nástup od nového školního roku. 

Zájemci nás mohou kontaktovat a získat další informace na tel. 312 522 286 nebo emailem: skola@souslany.cz   

Učňovské školství ve Slaném má více než 100letou tradici. Škola, kterou známe dnes vznikla sloučením dvou slánských učilišť v roce 2004.
V současné době škola nabízí tříleté učební obory technických a potravinářských oborů. Po úspěšném ukončení studia získávají žáci výuční list. 
Škola nyní prochází změnami v mnoha oblastech. Zavádíme do výuky moderní technologie i nové digitální učební pomůcky. Jsme zapojeni v několika projektech, vylepšujeme vybavení i prostředí školy. 

V čem jsme unikátní?

Vzděláváme interaktivně a názorně za pomoci odborníků z praxe. Dbáme na osobní rozvoj a talent žáků, připravujeme žáky na snadný vstup na pracovní trh, zvyšujeme jim kvalifikaci a uplatnění odbornými kurzy, které v mnoha případech zcela nebo částečně hradíme.

Profil absolventa

Absolvent je připraven nastoupit na trh práce, disponuje odbornými znalostmi a dovednosti, komunikuje v anglickém jazyce, ovládá práci se stroji a zařízeními běžně užívanými ve svém oboru, dokáže vyhledávat a zpracovávat informace, pracuje s PC a běžnými textovými a tabulkovými editory.

Slovo ředitelky

Motto: „Každý se v životě uplatní.“

Ředitelkou školy jsem od 1.9. 2023, mé pedagogické začátky sahají do roku 1993, kdy jsem poprvé vykonávala praxi ještě při studiu na vysoké škole na Středním odborném učilišti strojírenském ve Slaném. Již 30 let se podílím na vzdělávání žáků v učňovských oborech v našem městě, práce je pro mě i dnes přínosná, zajímavá a inspirativní.
Mým cílem je vybudovat školu, která bude odpovídat moderním trendům a ve které budou spokojeni jak žáci, tak zaměstnanci.
Potěšující pro mě je, že mnoho bývalých žáků na svá studentská léta ráda vzpomíná. Děkuji všem za podporu a pozitivní propagaci naší školy.

Mgr. Monika Kašparová

Nejnovější akce

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky dnes zahájili žáci všech oborů 3. ročníků písemnou prací. Od příštího týdne budou pokračovat praktickými zkouškami a zakončí je ústní zkouškou v polovině

Číst více