Jsme moderní odborná otevřená škola

SOU Slaný zajišťuje kvalitní vzdělání žáků potravinářských a technických oborů v tříletých učebních oborech. 

Vytváříme motivující prostředí založené na vzájemné komunikaci, naším cílem je propojení odborné sféry se školou a uplatnitelnost žáků na trhu práce.

.
Previous slide
Next slide

Aktuálně

Přijímací řízení

Ředitelka školy vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení. Přihlášky je možné podat od 21. do 24. 5. 2024. Potřebné přílohy a další informace naleznete na stránce přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení jsou zveřejněny na elektronické úřední desce a na nástěnce ve vestibulu školy od 15. 5. 2024.

Přijímání přihlášek

Přihlášky ke studiu můžete podat v  budově školy ve dnech 21.5. – 24.5. 2024 od 6.30 do 16.00hod.

Učňovské školství ve Slaném má více než 100letou tradici. Škola, kterou známe dnes vznikla sloučením dvou slánských učilišť v roce 2004.
V současné době škola nabízí tříleté učební obory technických a potravinářských oborů. Po úspěšném ukončení studia získávají žáci výuční list. 
Škola nyní prochází změnami v mnoha oblastech. Zavádíme do výuky moderní technologie i nové digitální učební pomůcky. Jsme zapojeni v několika projektech, vylepšujeme vybavení i prostředí školy. 

V čem jsme unikátní?

Vzděláváme interaktivně a názorně za pomoci odborníků z praxe. Dbáme na osobní rozvoj a talent žáků, připravujeme žáky na snadný vstup na pracovní trh, zvyšujeme jim kvalifikaci a uplatnění odbornými kurzy, které v mnoha případech zcela nebo částečně hradíme.

Profil absolventa

Absolvent je připraven nastoupit na trh práce, disponuje odbornými znalostmi a dovednosti, komunikuje v anglickém jazyce, ovládá práci se stroji a zařízeními běžně užívanými ve svém oboru, dokáže vyhledávat a zpracovávat informace, pracuje s PC a běžnými textovými a tabulkovými editory.

Slovo ředitelky

Motto: „Každý se v životě uplatní.“

Ředitelkou školy jsem od 1.9. 2023, mé pedagogické začátky sahají do roku 1993, kdy jsem poprvé vykonávala praxi ještě při studiu na vysoké škole na Středním odborném učilišti strojírenském ve Slaném. Již 30 let se podílím na vzdělávání žáků v učňovských oborech v našem městě, práce je pro mě i dnes přínosná, zajímavá a inspirativní.
Mým cílem je vybudovat školu, která bude odpovídat moderním trendům a ve které budou spokojeni jak žáci, tak zaměstnanci.
Potěšující pro mě je, že mnoho bývalých žáků na svá studentská léta ráda vzpomíná. Děkuji všem za podporu a pozitivní propagaci naší školy.

Mgr. Monika Kašparová

Nejnovější akce

Obhajoby projektů

Žáci třetích ročníků mají úspěšně za sebou obhajobu projektů z předmětu základy podnikání. Pro mnohé to byla první zkouška v životě, čemuž odpovídala značná nervozita.

Číst více

Baristický kurz

Ve dnech 9.-10.5.2024 se vybraní žáci naší školy účastnili kurzu Barista. Tento kurz byl uhrazen z grantu společnosti NROS. Konal se v Barovém institutu pana Mgr. Radima

Číst více

Soutěž Poděbrady

Naši žáci oborů cukrář a číšník se zúčastnili 15. ročníku soutěže GASTRO PODĚBRADY. Pro letošní rok bylo vyhlášeno téma ,,KRÁSA LEDU‘‘. V oboru cukrář naši školu

Číst více