V prvních zářijových týdnech proběhly ve spolupráci s ICM Slaný ve škole adaptační kurzy pro žáky. Během různých společenských aktivit měli žáci možnost se vzájemně poznat a sblížit, což urychlilo proces seznamování a výrazně ovlivnilo příjemné klima ve třídě. Na závěr kurzu žáci společně vytvořili plakát, kde si představili svoji budoucnost ve třídě. Kurzy byly přínosné a zároveň zábavné.