Akce

Na této stránce a podstránkách naleznete fotografie a reportáže z akcí, které škola pořádá nebo se účastní.

Obhajoby projektů

Žáci třetích ročníků mají úspěšně za sebou obhajobu projektů z předmětu základy podnikání. Pro mnohé to byla první zkouška v životě, čemuž odpovídala značná nervozita.

Číst více

Baristický kurz

Ve dnech 9.-10.5.2024 se vybraní žáci naší školy účastnili kurzu Barista. Tento kurz byl uhrazen z grantu společnosti NROS. Konal se v Barovém institutu pana Mgr. Radima

Číst více

Soutěž Poděbrady

Naši žáci oborů cukrář a číšník se zúčastnili 15. ročníku soutěže GASTRO PODĚBRADY. Pro letošní rok bylo vyhlášeno téma ,,KRÁSA LEDU‘‘. V oboru cukrář naši školu

Číst více

Úprava zahrady a hřiště

Žáci všech oborů se podílejí na úpravě okolí školy. Budoucí instalatéři se podíleli na obnově školního hřiště, zatímco kuchaři-číšníci zvelebili školní zahradu. Velké díky všem za

Číst více

Akce POKOS

Podruhé se konala na naší škole „Akce POKOS“ (Příprava občanů k obraně státu). Naši žáci 1. a 2. ročníků byli z této akce nadšeni. Celé

Číst více

Výroba laviček

V rámci odborného výcviku 1. ročníku oboru truhlář připravovali žáci latě, které budou sloužit k renovaci laviček. Žáci 1. ročníku oboru strojírenské práce se postarali

Číst více

Florbalové turnaje

Každý rok pořádá naše škola několik sportovních klání mezi jednotlivými třídami. V březnu se uskutečnily oblíbené florbalové turnaje ve slánské Sokolovně. Úspěch slavili zástupci tříd

Číst více

Jarní setkání se seniory

Velmi příjemné setkání seniorů z Domu s pečovatelskou službou Na Sadech s našimi žáky proběhlo v rámci projektu OP JAK. Pro milé návštěvnice bylo připraveno

Číst více

Workshop s Janem Minaříkem

Workshop s úspěšným žákem naší školy proběhl 5.3. 2024Jan Minařík, který studoval na naší škole se již během studií o zvolený obor velmi zajímal. Po

Číst více

Výroba kovové růže

Žáci 1. ročníku oboru instalatér vyráběli krásné kovové růže o které byl velký zájem při prodejních výstavách. Tato práce žáky bavila a pod jejich rukama

Číst více

Svářečský kurz

Žáci 3. ročníků oborů strojní mechanik a strojírenské práce absolvovali svářečský kurz v Hospozíně, který je hrazen školou a probíhá v rámci výuky. Všem gratulujeme

Číst více

Svačiny pro spolužáky

Na naší škole vzděláváme také žáky potravinářských oborů cukrář a kuchař – číšník. Rozhodli jsme se každý týden v úterý a ve čtvrtek připravovat v

Číst více

Stavebnice VEX

Naši žáci poprvé využili nově pořízenou stavebnici VEX, která slouží k rozšíření prostorové představivosti a čtení výkresové dokumentace, ale i k programování. Díky této skvělé

Číst více

Úprava školního hřiště

Žáci 1. ročníků zejména technických oborů se podíleli na úpravách nového školního hřiště. Podařilo se již rozvozit a rozhrabat hlínu na hřišti, posbírat a přenosit

Číst více

Výroba velikonoční dekorace

Díky umu žáků 1. ročníku oboru instalatér zrodila se ovečka, kterou jsme využili při velikonoční výzdobě naší školy. Za nápad a vedení žáků při výrobě

Číst více

Odborný výcvik oboru cukrář

Cukráři 1. ročníku chystají výrobky na Velikonoce. Perníčky, linecké cukroví, margaretky a další dobroty skvělé chuti vznikají pod vedením učitelky odborného výcviku Moniky Szigetiové, které

Číst více

European Money Quiz

Třídní kola European Money Quiz 2024 se konala začátkem března a naši žáci 3. ročníků si to opravdu užili. Dva nejlepší z každé třídy postoupili

Číst více

Carving

Žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník si vyzkoušeli carving (dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny). Učitelka odborného výcviku Petra Provazníková se již řadu let carvingu

Číst více

Šachový turnaj

Obrovské konkurence složené převážně ze středočeských gymnázií jsme se nezalekli a vyrazili na perfektně zorganizovaný šachový turnaj v Neratovicích. Čtyřčlenný tým naší školy bojoval ze

Číst více

Vytváření velikonočních zápichů

Žáci 1. ročníku oboru strojní mechanik také vytvářeli jarní dekorace. Tentokrát vytvářeli zápichy ve tvaru velikonočních vajíček, které se využily při velikonoční výzdobě školy. Kluci

Číst více

Kurz přípravy pralinek

Deset žáků ze 2. a 3. ročníku oboru cukrář absolvovalo kurz přípravy pralinek, který byl financován díky grantovému programu „K budoucnosti Odborné vzdělávání – cesta

Číst více

Asijská kuchyně a sushi

Naše škola měla tu čest opět přivítat známého odborníka z oblasti gastronomie pana Václava Bodnára. Žáci se tentokrát seznámili s asijskou kuchyní a přípravou sushi.

Číst více

Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří se podařily. Počet návštěvníků na dnech otevřených dveří překročil naše veškerá očekávání. Rádi jsme přivítali všechny, kteří se přišli do naší školy

Číst více

To je zákon, kámo

„To je zákon, kámo!“ ? – tak se jmenoval mezinárodní program, ve kterém se žáci 1. ročníků vrátili k příběhu drogové závislosti. Navázali tentokrát z

Číst více

Turnaj v sálové kopané

V lednu proběhly dva turnaje našich žáků v sálové kopané ve slánské Sokolovně. Úspěch slavili tentokrát zástupci tříd 1. ročníku oboru strojní mechanik a 3.

Číst více

Příprava palačinek

Výuka 1. ročníku oboru stravovací a ubytovací služby – příprava palačinek.Pokud máte chuť na sladkou pochoutku, neváhejte a vyzkoušejte si ji sami připravit.

Číst více

Kurz vykosťování drůbeže

Žáci 1. ročníku oboru kuchař – číšník právě dokončili pod odborným dohledem učitelky odborného výcviku kurz vykosťování drůbeže a přípravy, jistě vynikající, kuřecí rolády.

Číst více

Vaření s hmyzem

Letos k nám opět zavítal pan Ocknecht, který našim žákům představil „Vaření s hmyzem“. Součástí byla i ochutnávka. Po počátečních rozpacích se rozvinula diskuse ohledně

Číst více

Exkurze Coca-Cola

Tak jako každý rok jsme se i letos vypravili na exkurzi do firmy Coca Cola Česká republika. Zájemci se mohli zúčastnit soutěže o mini lednici.

Číst více

Školní parlament

Paní ředitelka při pravidelném setkání se školním parlamentem. Na schůzkách se diskutuje nad návrhy ze strany žáků, ale probírají se i provozní záležitosti školy.Na přání

Číst více

Veletrh škol Louny

Již druhý rok jsme prezentovali naši školu na Veletrhu středních škol v Lounech, poskytovali informace o nabízených oborech a vystavovali výrobky našich žáků. Věříme, že i

Číst více

Exkurze do Bohemia sekt

Žáci 2. ročníků oborů kuchař – číšník, prodavač a cukrář se zúčastnili exkurze v závodě Bohemia sekt Starý Plzenec. Během prohlídky jsme načerpali nové informace, které

Číst více

Vítání občánků

Na Městském úřadě ve Slaném proběhlo opět vítání občánků. Již mnoho let pomáhají při této akci žáci naší školy. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci.

Číst více

Exkurze do Obecního domu v Praze

Exkurze do Obecního domu v Praze se velmi vydařila. Žáci 2. ročníku oboru kuchař – číšník během prohlídky obdivovali reprezentační prostory a nahlédli do zázemí restaurací.

Číst více

Den otevřených dveří

I v prosinci proběhly na naší škole Dny otevřených dveří, jejichž součástí byla i malá prodejní vánoční výstava výrobků žáků 1. ročníků oboru cukrář, prodavač,

Číst více

Barmanský kurz

Každý rok pořádáme pro žáky 1. ročníku oboru kuchař – číšník přípravný barmanský kurz. I tentokrát se kurz vydařil, všichni byli úspěšní a šikovní, gratulujeme.

Číst více

Dny otevřených dveří

I letos probíhají Dny otevřených dveří. Mile nás překvapil zájem a pozitivní hodnocení těch, kteří se k nám přišli podívat. Opět se na Vás budeme

Číst více

Revolution Train

Dne 31. 10. jsme využili nabídku a s prvními ročníky navštívili na slánském vlakovém nádraží Revolution Train. Zde jsme se v šesti vagonech vybavených kinosály

Číst více

Exkurze ve Vinařství Kvíc

Ve dnech 25.- 26.9.2023 se žáci 2. ročníků oborů kuchař – číšník, cukrář a prodavač zúčastnili exkurze sběru vína ve Vinařství Kvíc. Počasí nám přálo

Číst více

Dýňování na náměstí ve Slaném

Na slánském náměstí proběhla opět akce „Dýňování“. Žáci naší školy uvařili pro návštěvníky dýňovou polévku, napekli koláče a linecké cukroví, ozdobili perníčky a vyřezávali dýně

Číst více

Exkurze do Coca Coly

Každý rok jezdí žáci naší školy na oblíbenou exkurzi do závodu Coca-Cola v Praze 9 Kyjích. Tentokrát vyrazili žáci 1. ročníku oboru cukrář, prodavač a

Číst více

Výzva 20 000 do škol

V pondělí 16.10.2023 žáci 3. ročníků oborů kuchař – číšník a cukrář představili panu starostovi Mgr. Martinu Hrabánkovi a představitelům města Slaného dva projekty, které vytvořili

Číst více

Beseda na téma vorařství

Na naší škole se uskutečnila beseda s panem Ing. Bílkem ze spolku Vltavan o historii voroplavby v Čechách. Naši truhláři se také dozvěděli o možnosti získat akreditovaný

Číst více

Vaření s odborníkem z praxe

V lednu nás opět navštívil šéfkuchař pan Václav Bodnár.Tentokrát si pro nás připravil KACHNÍ RILLETTE S MEDOVO HOŘČICOVÝM DIPEM, českou klasiku, ovšem v nevšedním pojetí,

Číst více

Předávání výučních listů

Slavnostní předávání výučních listů našim absolventům proběhlo 22.6. v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném. Všem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v profesním i osobním

Číst více

Slánská míle

Ve čtvrtek 22. 9. 2022 se v Lesoparku Háje konal běžecký závod Slánská míle. Naši školu zde reprezentovali chlapci z druhých ročníků oborů instalatér, truhlář,

Číst více

Předávání výučních listů

V pondělí 20. 6. 2022 byly předávány výuční listy našim žákům, kteří úspěšně ukončili studium. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v osobním i profesním životě!

Číst více

Coshiba Atmosphere Bar v Praze

Žáci 1.ročníku oboru kuchař – číšník navštívili Coshiba Atmosphere Bar v Praze. Provázel nás bývalý žák naší školy, pan Martin Libotovský. Žáci byli seznámeni s chodem

Číst více

Veletrh vzdělávání Kladno

Dům kultury v Kladně na Sítné hostil ve dnech 11. – 12.10.2022  další ročník Veletrhu vzdělávání. Na místo dorazili žáci druhého stupně základních škol z

Číst více