Adaptační kurz prvních ročníků

V letošním školním roce na naší škole proběhl adaptační kurz prvních ročníků.