Coshiba Atmosphere Bar v Praze

Žáci 1.ročníku oboru kuchař – číšník navštívili Coshiba Atmosphere Bar v Praze. Provázel nás bývalý žák naší školy, pan Martin Libotovský. Žáci byli seznámeni s chodem baru a nápoji se kterými v baru pracují, kromě toho byl žákům předveden barmanský Flair (žonglování s lahvemi za barem). Motivoval žáky k dalšímu rozvíjení se v daném oboru. Na závěr měli žáci možnost si vyzkoušet míchání nápojů pod odborným dohledem. Pro žáky byla exkurze velmi poutavá a motivační. Panu Libotovskému děkujeme za odborný výklad, úžasné ukázky a čas, který věnoval našim žákům.