Den otevřených dveří

I v prosinci proběhly na naší škole Dny otevřených dveří, jejichž součástí byla i malá prodejní vánoční výstava výrobků žáků 1. ročníků oboru cukrář, prodavač, stravovací a ubytovací služby, truhlář a zámečník. Páteční dopolední program byl věnován žákům devátých ročníků, kteří si mohli sami vyzkoušet jednotlivá řemesla a dozvěděli se bližší informace o nabízených oborech na naší škole.