Exkurze do čističky odpadních vod v Praze

Všichni žáci oboru instalatér navštívili v Praze – Bubenči národní kulturní památku – Starou čistírnu odpadních vod. Prošli její rozlehlé podzemní prostory, viděli strojní vybavení a spoustu dalších zajímavostí. Největším zážitkem pak byla asi plavba prámem v podzemní usazovací nádrži.
Kluky exkurze bavila, nikdo v klikatých podzemních šachtách nezabloudil.