Jarní setkání se seniory

Velmi příjemné setkání seniorů z Domu s pečovatelskou službou Na Sadech s našimi žáky proběhlo v rámci projektu OP JAK. Pro milé návštěvnice bylo připraveno malé pohoštění a rády si zakoupily výrobky našich žáků z velikonoční prodejní výstavy. Poděkování patří také paní Rezlerové, díky níž se toto setkání podařilo zorganizovat, bylo první a určitě naplánujeme další.