Soutěž Poděbrady

Naši žáci oborů cukrář a číšník se zúčastnili 15. ročníku soutěže GASTRO PODĚBRADY. Pro letošní rok bylo vyhlášeno téma ,,KRÁSA LEDU‘‘. V oboru cukrář naši školu reprezentovaly žákyně 1. ročníku Tereza Nešetřilová a Kristýna Berková. Umístily se ve stříbrném pásmu. V oboru číšník naši školu reprezentovali žáci 2. ročníku Roman Schönherr a Michaela Zajícová. Umístili se v bronzovém pásmu. Výsledky jsou vynikající. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a velké poděkování patří také učitelkám odborného výcviku, které žáky na soutěž připravovaly.