Vaření s hmyzem

Letos k nám opět zavítal pan Ocknecht, který našim žákům představil „Vaření s hmyzem“. Součástí byla i ochutnávka. Po počátečních rozpacích se rozvinula diskuse ohledně budoucnosti hmyzu jako potraviny!