Výroba laviček

V rámci odborného výcviku 1. ročníku oboru truhlář připravovali žáci latě, které budou sloužit k renovaci laviček. Žáci 1. ročníku oboru strojírenské práce se postarali o opravu a nátěr konstrukcí. Opravené lavičky budou využívány pro výuku venku a rovněž na nově budovaném hřišti v jarních a podzimních měsících. Všem děkujeme za jejich snahu a práci, kterou pro zkrášlení školy vykonali.