Závěrečné zkoušky – ústní část

Závěrečné zkoušky jsme úspěšně ukončili ústní zkouškou. Gratulujeme všem, kteří zkoušky zvládli a přejeme mnoho štěstí v profesním i osobním životě.