Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky se skládají ze tří částí: písemné, praktické a ústní. 

3. 6. 

4. 6.

5. 6.

6. 6.

7. 6.

10. 6.

11. 6.

12. 6.

13. 6.

14. 6.

17. 6.

18. 6.

19. 6.

20. 6.

21. 6.

3.A 

2 skupiny

písemná

praktická

praktická

ústní

3.I  

1 skupina

písemná

praktická

praktická

praktická

ústní

3.S

1 skupina

písemná

praktická

praktická

ústní

3.T

2 skupiny 

písemná

praktická

praktická

praktická

praktická

praktická

ústní

3.Z

1 skupina

písemná

praktická

praktická

ústní

3.C 

2 skupiny

písemná

praktická

praktická

praktická

praktická

ústní

3.F

1 skupina

písemná

praktická

ústní

3.P 

1 skupina

písemná

praktická

praktická

praktická

ústní

3.K

2 skupiny

písemná

praktická

praktická

praktická

ústní