Úplný název školy

Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace

Adresa:

Hlaváčkovo nám. 673
274 01 Slaný

IČ: 00069485
IZO: 600170110

Kontakty

312 522 286 – kancelář ředitele (ústředna)
601 590 434 – studijní oddělení – Bc. Petr Braha
723 031 923 – odloučené pracoviště – dílny Otruby-Lidice

skola@souslany.cz
Datová schránka: 2uauypq
Elektronická podatelna: ISSKL@kr-s.cz

Vedení školy

Ing. Jaroslava Cvrčková
ředitelka školy
cvrckova@souslany.cz

Mgr. Monika Kašparová
zástupkyně ředitelky
kasparova@souslany.cz

Sekretariát

Bc. Hana Šlégrová
tel. 312 522 286
slegrova@souslany.cz

Vedoucí učitelé odborného výcviku

Helena Hortová
potravinářské obory
tel. 601 590 435
hortova@souslany.cz

Jaroslav Cvrček
technické obory
tel. 731 582 809
cvrcek@souslany.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pedagogičtí pracovníci

Ing. Lenka Dvořáčková – koordinátor EVVO

Ing. Radek Číhař

Mgr. Jana Dvořáková

Bc. Pavlína Landová

Mgr. Pavla Vejražková

Mgr. Jaromír Janovský

Martin Tengler

Mgr. Jan Zmátlík – metodik prevence

Bc. Jiří Ruml

Bc. Eliška Laštůvková

Stanislav Troch

Monika Szigetiová

Petra Provazníková

Lucie Vargová

Jitka Ulbrichová

Barbora Zárubová

Anna Krupková

Jindřich Cibulka

Jiří Ort

Zdeněk Hladík

Pavel Smrž

Tomáš Šafránek

Martin Hamouz

Ekonomický a provozní úsek

Vedoucí a mzdová účetní
Bc. Hana Šlégrová

Účetní
Marcela Frycová
Dagmar Magdičová

Studijní oddělení
Bc. Petr Braha

Úklid
Tomáš Šafránek – školník
Eva Snopová
Hana Stůjová
Jana Filipovská

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytují:
Ing. Jaroslava Cvrčková – ředitelka školy, tel. 312 522 286, cvrckova@souslany.cz
Mgr. Monika Kašparová – statutární zástupce ředitele, tel. 312 522 286, kasparova@souslany.cz

Jméno pracovníků pověřených přijímáním a evidencí stížností, podnětů a oznámení:
Bc. Hana Šlégrová – sekretářka a studijní referentka, tel. 312 522 286, slegrova@souslany.cz