Úplný název školy

Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace

Adresa:

Hlaváčkovo nám. 673
274 01 Slaný

IČ: 00069485
IZO: 600170110

Kontakty

312 522 286 – kancelář ředitele (ústředna)
601 590 434 – studijní oddělení – Bc. Petr Braha
723 031 923 – odloučené pracoviště – dílny Otruby-Lidice

skola@souslany.cz
Datová schránka: 2uauypq
Elektronická podatelna: ISSKL@kr-s.cz

Vedení školy

Ing. Jaroslava Cvrčková
ředitelka školy
cvrckova@souslany.cz

Mgr. Monika Kašparová
zástupkyně ředitelky
kasparova@souslany.cz

Sekretariát

Bc. Hana Šlégrová
tel. 312 522 286
slegrova@souslany.cz

Vedoucí učitelé odborného výcviku

Helena Hortová
potravinářské obory
tel. 601 590 435
hortova@souslany.cz

Jaroslav Cvrček
technické obory
tel. 731 582 809
cvrcek@souslany.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pedagogičtí pracovníci

Ing. Lenka Dvořáčková – koordinátor EVVO
Ing. Radek Číhař
Mgr. Jana Dvořáková
Bc. Pavlína Landová
Mgr. Pavla Vejražková
Bc. Jaromír Janovský
Martin Tengler
Mgr. Jan Zmátlík – metodik prevence
Bc. Jiří Ruml
Jindřich Vodňanský
Monika Szigetiová
Petra Provazníková
Lucie Vargová
Jitka Ulbrichová
Barbora Zárubová
Anna Malá
Jindřich Cibulka
Jiří Ort
Zdeněk Hladík
Pavel Smrž
Tomáš Šafránek

Ekonomický a provozní úsek

Vedoucí a mzdová účetní
Bc. Hana Šlégrová

Účetní
Marcela Frycová
Dagmar Magdičová

Studijní oddělení
Bc. Petr Braha

Úklid
Tomáš Šafránek – školník
Eva Snopová
Hana Stůjová
Jana Filipovská

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytují:
Ing. Jaroslava Cvrčková – ředitelka školy, tel. 312 522 286, cvrckova@souslany.cz
Mgr. Monika Kašparová – statutární zástupce ředitele, tel. 312 522 286, kasparova@souslany.cz

Jméno pracovníků pověřených přijímáním a evidencí stížností, podnětů a oznámení:
Bc. Hana Šlégrová – sekretářka a studijní referentka, tel. 312 522 286, slegrova@souslany.cz