Koordinátor EVVO

Ing. Lenka Dvořáčková

koordinátor EVVO

Kdo jsem a co dělám?

Naše škola se letos stala školou udržitelného rozvoje. Poděkování za práci v této oblasti patří naší dlouholeté kolegyni Ing.Lence Dvořáčkové, která se o tuto tématiku zajímá, pořádá s žáky různé akce a zúčastňuje se s nimi mnoha soutěží.