O škole

Střední odborné učiliště Slaný je školou s více než 100letou tradicí. V současné podobě působí škola od roku 2004, kdy došlo ke sloučení Integrované střední školy a Středního odborného učiliště strojírenského Slaný v roce 2004. Zřizovatelem je Středočeský kraj. Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou.

Škola nabízí potravinářské a technické tříleté učební obory. Výstupem pro všechny obory je výuční list. Studium je rozděleno na teoretickou výuku a odborný výcvik, které se střídají v týdenních intervalech. Pro potřeby teoretického vyučování jsou k dispozici moderně vybavené učebny v obou budovách na Hlaváčkově náměstí čp. 673, dále dvě plně vybavené počítačové učebny, využívány jsou elektronické materiály a další moderní technologie.

Odborný výcvik pro 1. ročník všech technických oborů: mechanik opravář motorových vozidel, instalatér, truhlář, strojní mechanik a strojírenské práce probíhá v Lidicích – Otrubech u Slaného (2 km od školy), kam se žáci přepravují školními auty. Žáci 1. ročníků všech potravinářských oborů: cukrář, kuchař – číšník, prodavač, stravovací a ubytovací služby mají cvičné provozovny v budově školy na Hlaváčkově náměstí.