Kód oboru: 29-54-H/01

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady na cukrářské výrobky, tj.
zvládnout technologické postupy a činnosti zejména při ruční výrobě cukrářských výrobků a
restauračních moučníků, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů a strojního zařízení v
provozu cukrárny, balit a expedovat cukrářské výrobky, zjišťovat případné závady
technologického procesu a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci
výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické
předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin, uchovávat
cukrářské výrobky a dodržovat zásady prodeje.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance menších a středně
velkých výroben cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a obchodních zařízeních
zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Jsou připraveni vykonávat činnosti při výrobě
kompletního sortimentu cukrářských výrobků, případně cukrovinkářských výrobků, včetně
jejich dohotovování a zdobení, dále činnosti související s prodejem cukrářských výrobků. Po
nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni vykonávat podnikatelskou činnost. Absolventi
mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech potravinářského zaměření nebo
orientovaných na podnikání.

  • Kód oboru: 29-54-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Potravinářství a potravinářská chemie (Kód: 29)
  • Výstupní certifikát: výuční list