Stravovací a ubytovací služby

Kód oboru: 65-51-E/01

Chceš mít v budoucnu různorodé uplatnění? Vyber si obor stravovací a ubytovací služby.

Naučíš se:

 • přípravu pokrmů studené i teplé kuchyně a teplých nápojů
 • nakládat s inventářem a pečovat o něj
 • dodržovat hygienická pravidla v gastronomii
 • pracovat v provozu ubytovacích zařízení
 • připravovat slavnostní tabule
 • servis pokrmů a nápojů
 • komunikovat se zákazníky

Uplatníš se:

 • ve stravovacích službách při výrobě pokrmů jako kuchař
 • dále například v provozovnách rychlého občerstvení při přípravě pokrmů a nápojů
 • jako pracovník/pracovnice v ubytovacích zařízeních
  Jako absolvent si můžeš doplnit své vzdělání v příbuzném oboru vzdělání kategorie H. Jeho absolvováním získáš nejen novou kvalifikaci a další výuční list, ale i možnost pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity.

V oborech kategorie E jsou kladeny nižší nároky v oblasti všeobecného a obecně odborného vzdělání.

 • Kód oboru: 65-51-E/01
 • Kategorie vzdělání: Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
 • Skupina oboru: Gastronomie, hotelnictví a turismus (Kód: 65)
 • Výstupní certifikát: výuční list