Prohlášení o přístupnosti

Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.souslany.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. z důvodu prvků nesouladu uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný: 

Internetové stránky obsahují fotografie a další obrázky jako doplňkovou alternativu k již existujícímu textovému obsahu. Náhledové fotografie či obrázky ve fotogaleriích nemají všude textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text, případně text není dostatečně konkrétní či smysluplný (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona).

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2023. Prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

V případě problémů s přístupností obsahu stránek můžete překážku oznámit nebo získat informace alternativním způsobem u zástupce ředitelky školy:

Mgr. Jaromír Janovský
tel. 312 522 286
janovsky@souslany.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
odbor eGovernmentu
Na Vápence 915/14
Praha 3, 130 00

e-mail: pristupnost@dia.gov.cz