Národní plán obnovy

Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace je podpořena finančními prostředky z Národního plánu obnovy.

Finanční prostředky pochází z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Prostředky budou škole sloužit na:

1. DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

leták

  • Individuální nebo skupinové doučování žáků ohrožených školním neúspěchem (tentokrát s vyšším důrazem na žáky s odlišným mateřským jazykem).

Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání.

2. DIGITALIZUJEME ŠKOLU – REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY – KOMPONENTA 3.1

leták

  • digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí
  • prevenci digitální propasti pro znevýhodněné žáky

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).