NROS

Projekt Odborné vzdělání cesta k úspěšné budoucnosti, který je financovaný z prostředků The VELUX Foundations. Projekt je zaměřený na zvyšování kvality odborného vzdělávání a posilování dovedností žáků ve Středočeském kraji. Dále má přispět k vyrovnání nerovností ve vzdělávání a k modernizaci středního odborného školství tak, aby absolventi škol byli lépe uplatnitelní na trhu práce. Díky tomuto projektu bude v následujících pěti letech investováno téměř 30 milionů korun do odborných škol ve Středočeském kraji. Doba realizace projektu: srpen 2021 – červen 2026

V rámci realizace projektu plánujeme poskytovat granty pro žáky a učitele. Granty pro žáky jsou určeny zejména na absolvování specializovaných kurzů, na účast na soutěžích či olympiádách. Granty pro učitele jsou určeny na přípravu didaktických pomůcek pro žáky středních odborných učilišť či na pořízení licencí.

Hlavní přínosy projektu:

  • Podpora studentů se speciálními potřebami
  • Podpora talentované mládeže
  • Podpora absolventů při vstupu na trh práce
  • Vytvoření a sdílení metodik
  • Vytvoření a sdílení didaktických pomůcek
  • Přenos aktivit projektu do dalších škol
  • Vznik webové platformy pro propagaci technických a řemeslných oborů vzdělání
  • Sdílení výstupů projektu a dobré praxe
  • Propojení různých aktérů: školy, státní správa, firmy

Získali jsme kurzy: Výroba pralinek, Kurz baristy

Kurz – výroba pralinek

Díky získání tohoto grantu absolvovalo deset žáků 2. a 3.ročníku oboru cukrář kurz výroby pralinek. Všichni byli spokojeni a jsme rádi, že jsme jim mohli dopřát další rozšíření znalostí v jejich oboru.