Operační program Jan Amos Komenský

Operační program Jan Amos Komenský regist. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0003578 je financován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat:

  • personální podpora
  • inovativní vzdělávání žáků
  • spolupráce s rodiči žáků a veřejností