Mgr. Monika Kašparová
Kontakt pro rodiče i pro žáky: kasparova@souslany.cz, tel: 601 590 437

Mgr. Pavla Vejražková

Kontakt pro rodiče i pro žáky: vejrazkova@souslany.cz, tel: 602 509 421

Náplň práce výchovného poradce

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. Výchovný poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.

S čím se tedy na nás můžete obrátit? Které problémy spadají do naší kompetence?

  • úzce spolupracuji se školním metodikem prevence
  • problémy ve škole: s prospěchem, se spolužáky, s vyučujícími
  • problémy doma: s rodiči, se sourozenci, s kamarády
  • někdo narušuje tvoje osobní bezpečí
  • chceš pomoci kamarádovi, který kouří, pije alkohol, bere drogy
  • něco tě trápí a potřebuješ si o tom s někým popovídat
  • kariérové poradenství: Kam jít po ukončení střední školy?
  • poradím s výběrem dalšího vzdělání.

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji studentů. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat s rodiči, studenty, pedagogy. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy či celé školy.