Aktuálně

Vítáme Vás na stránkách Středního odborného učiliště Slaný, bývalé Integrované střední školy, Slaný, Hlaváčkovo nám. 673.
Pod tímto názvem nás najdete od 1. 9. 2019.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení mohou být vyhlášeny nejdříve 19. května 2021, více informací v sekci přijímací řízení.

Informace k provozu školy od 26. 4. 2021

Dle pokynů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  v návaznosti na jednání vlády ČR dne 19. dubna 2021 začíná praktické vyučování (odborný výcvik) ve středních školách bez omezení počtu žáků ve skupině od 26. 4. 2021.

Osobní účast na odborném výcviku je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření. Toto platí také v případě konání praktické výuky na pracovištích fyzických nebo právnických osob.

Pokud se žák neúčastní testování, nesmí se prezenčně účastnit vyučování a bude se mu evidovat absence. Škola v tom případě nemá povinnost žákovi zajistit distanční vzdělávání.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hod, dále u osob, které prodělaly onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního pozitivního výsledku PCR testu. Testování se rovněž neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů.

Testování žáků se provádí 2x týdně AG testem.

Všichni žáci, kteří mají mít v týdnu od 26. 4. 2021 odborný výcvik, se dostaví v pondělí 26. 4. k testování do školy dle harmonogramu v Bakaláři (strojírenské obory) nebo osobních pokynů učitelek odborného výcviku (potravinářské obory).

Pro druhou skupinu, která má odborný výcvik další týden,  proběhne totéž v pondělí 3. 5. 2021.

Teoretické vyučování probíhá nadále distanční formou s možností konzultací po dohodě s učiteli.

Těšíme se na vás!

Klasifikace za 3. čtvrtletí školního roku 2020/21 bude uzavřena 23. 4. 2021

Třídní schůzky online

proběhnou  27. a 28.4. 2021 od 16 do 18 hod, dle rozpisu. Žáci budou mít v kalendáři online výuky naplánovány třídnické hodiny nebo je možné si zavolat. Vše žákům vysvětlí třídní učitelé a rodičům přijde SMS.

úterý 27. 4. 2021 16 – 18hod

1.CT Mgr. Jaromír Janovský

1.FS Ing. Radek Číhař

2.ATZ Mgr. Jan Zmátlík

3.K Mgr. Pavla Vejražková

3.FS Ing. Lenka Dvořáčková

středa 28. 4. 2021 16 – 18 hod

1.AI Martin Tengler

1.KP Ing. Lenka Dvořáčková

2.CP Mgr. Jana Dvořáková

2.K Bc. Pavlína Landová

2.FS Mgr. Pavla Vejražková

3. AIZ Mgr. Jan Zmátlík

3. CT Mgr. Jaromír Janovský

Pravidla pro konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

Pro letošní školní rok vydalo MŠMT zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek Opatřením obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT 3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 (dále OOP).

Dle tohoto OOP rozhodla ředitelka školy:

  • ve všech učebních oborech se závěrečná zkouška bude skládat z písemné a praktické části.
  • nebude se konat ústní část ZZ.

MŠMT a MZ vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. února 2021 do odvolání platí:

Ve všech vnitřních prostorech staveb (škol) a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde  dochází ve stejný čas a na stejném místě k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry , se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (FFP2/KN95), nebo zdravotnická obličejová maska  naplňující technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC.

Toto nařízení nesplňuje látková rouška.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlásila přijímací řízení pro školní rok 2021/2022.

Kritéria, přihlášku ke stažení a další informace naleznete v sekci

Přijímací řízení

Informace k výuce od 25. 1. 2021

Distanční výuka pro všechny žáky trvá i nadále. O změnách Vás budeme informovat.