Aktuálně

Vítáme Vás na stránkách Středního odborného učiliště Slaný, bývalé Integrované střední školy, Slaný, Hlaváčkovo nám. 673.
Pod tímto názvem nás najdete od 1. 9. 2019.

Pomůcky pro žáky budoucích prvních ročníků potravinářských oborů

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Kritéria, přihlášku ke stažení, počty volných míst a další informace naleznete v sekci

Přijímací řízení

Informace pro žáky od 24. 5. 2021

Od pondělí 24. 5. 2021 začíná řádná výuka všech žáků ve všech třídách, a to jak teorie, tak odborného výcviku.

Podmínkou osobní přítomnosti ve škole je:

  1. Povinnost antigenního testování jedenkrát týdně, nebo
  2. Žák prodělal COVID-19 a neuplynulo více než 90 dní od laboratorně potvrzeného onemocnění, nebo
  3. Žák absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  4. Žák má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.

 Žákovi, který nesplní ani jednu z uvedených podmínek, nebude umožněna osobní přítomnost na vyučování a nebude mu ani poskytováno vzdělávání distanční formou.

Pravidla pro konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

Pro letošní školní rok vydalo MŠMT zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek Opatřením obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT 3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 (dále OOP).

Dle tohoto OOP rozhodla ředitelka školy:

  • ve všech učebních oborech se závěrečná zkouška bude skládat z písemné a praktické části.
  • nebude se konat ústní část ZZ.