Aktuálně

Vítáme Vás na stránkách Středního odborného učiliště Slaný, bývalé Integrované střední školy, Slaný, Hlaváčkovo nám. 673.
Pod tímto názvem nás najdete od 1. 9. 2019.

Pravidla pro konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021

Průběh a konání závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021 se řídí dle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).

Pro letošní školní rok vydalo MŠMT zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek Opatřením obecné povahy ze dne 29. ledna 2021, č.j. MSMT-3258/2021-1 a dodatkem č.j. MSMT 3258/2021-2 ze dne 15. února 2021 (dále OOP).

Dle tohoto OOP rozhodla ředitelka školy:

  • ve všech učebních oborech se závěrečná zkouška bude skládat z písemné a praktické části.
  • nebude se konat ústní část ZZ.

MŠMT a MZ vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření, dle něhož s účinností od 25. února 2021 do odvolání platí:

Ve všech vnitřních prostorech staveb (škol) a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde  dochází ve stejný čas a na stejném místě k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry , se všem osobám zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (FFP2/KN95), nebo zdravotnická obličejová maska  naplňující technické podmínky a požadavky normy ČSN EN 14683+AC.

Toto nařízení nesplňuje látková rouška.

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Ředitelka školy vyhlásila přijímací řízení pro školní rok 2021/2022.

Kritéria, přihlášku ke stažení a další informace naleznete v sekci

Přijímací řízení

Informace k výuce od 25. 1. 2021

Distanční výuka pro všechny žáky trvá i nadále. O změnách Vás budeme informovat.