Harmonogram školního roku

Týden
školní
Kalend. Týden Týden od Týden Datum Zajistit
1. 36. 4.9. S 4.9. zahájení školního roku
5. 9. třídní
záležitosti,  školení BOZP
2. 37. 11.9. L 11.9. třídní
záležitosti,  školení BOZP
11.9. návštěva KÚ
14.9. školení BOZP, požární
hlídka p. Rais
do 15. 9. připomínky k rozvrhu
3. 38. 18.9. S 18.9. opravy závěrečných
zkoušek – písemná zkouška
19. a 21.9. praktická zkouška
22.9. ústní zkouška
do 18.9. tematické plány
4. 39. 25.9. L 28.9. státní svátek
29.9. volno ředitelky školy
6. 41. 9.10. L 10. a 11.10. veletrh vzdělávání
Kladno
8. 43. 23.10. L 26. a 27.10. podzimní
prázdniny 
9. 44. 30.10. S 2.,3.,4.11. dny otevřených dveří
11. 46. 13.11. S 13.11. klasifikační porada
15.11. třídní schůzky
17.11. státní svátek 
12. 47. 20.11. L 22.11. veletrh vzdělávání
Louny
14. 49. 4.12. L 7. a 8.12. dny otevřených dveří
16.  51. 18.12. L 22.12. poslední den školní docházky v roce 2023

od 23.12. vánoční prázdniny
18. 1. 1.1. L 2.1. konec vánočních prázdnin

od 3.1. výuka 
19. 2. 8.1. S v týdnu od 8.1. návrhy předsedů závěrečných zkoušek

11. a 12.1. dny otevřených dveří
21. 4. 22.1. S v týdnu od 22.1. klasifikační porada
26.1. výpis vysvědčení 
22. 5. 29.1. L 31.1. konec 1.pololetí
výpis vysvědčení 
2.2. pololetní prázdniny
26. 9. 26.2. L 26.2.-3.3. jarní prázdniny
30. 13. 25.3. L 28.3. velikonoční prázdniny
31. 14. 1.4. S 1.4. Velikonoční pondělí
33. 16. 15.4. S v týdnu od 15.4. klasifikační porada
v týdnu od 15.4. třídní schůzky


35. 18. 29.4. S 1.5. státní svátek 
36. 19. 6.5. L 8.5. státní svátek 
37. 20. 13.5. S v týdnu od 13.5. projekty základy podnikání

38. 21. 20.5. L 22.5. klasifikace 3.ročníky

40. 23. 3.6. L 3.6. písemná závěrečná zkouška

41. 24. 10.6. S v týdnu od 10.6. praktická závěrečná zkouška
ústní závěrečná zkouška
42. 25. 17.6. L v týdnu od 17.6. ústní závěrečná zkouška

43. 26. 24.6. S 28.6. vydání vysvědčení