Kód oboru: 66-51-H/01

Charakteristika přípravy v oboru

Žák se naučí připravit a upravit zboží různého sortimentu k prodeji, předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, prodat zboží a vystavit doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka. Sortiment zboží je konkretizován formou zaměření, které nabízí škola žákům. Např. smíšené zboží, drogistické zboží, textil a oděvy, přičemž všichni žáci získají základní informace jak o potravinářském, tak i o nepotravinářském sortimentu zboží. Žák se dále naučí pracovat na různých pokladních systémech a provádět hotovostní a bezhotovostní platby, provádět činnosti spojené s odběrem, se skladováním a rozmisťováním zboží v maloobchodní jednotce, s vedením patřičných dokladů. Žák se naučí pracovat se stroji a zařízením prodejny, nástroji a pomůckami určenými k dělení, vážení a měření zboží. Žáci mají možnost absolvovat přípravný kurz Okrasné balení. 

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní při výkonu povolání prodavač na pozici např. prodavač potravin nebo pokladní v obchodě. Absolventi mohou pokračovat nástavbovým studiem v oborech obchodního zaměření nebo orientovaných na podnikání.

  • Kód oboru: 66-51-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Obchod (Kód: 66)
  • Výstupní certifikát: výuční list