Kód oboru: 36-52-H/01

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí opracovávat veškeré materiály používané na vnitřní rozvody teplé i studené
vody, kanalizace, topení a vnitřní vedení plynu, naučí se tyto materiály spojovat různými
způsoby, jako například svařováním, pájením, lisováním, závitovými spoji nebo jinými
moderními způsoby spojování, budou pracovat s projektovou dokumentací, naučí se ji číst a
prakticky využívat při tvorbě všech druhů rozvodů, připevňovat a izolovat potrubí, montovat
armatury, připojovat zařízení, osazovat zařizovací předměty jako jsou umyvadla, záchodové
mísy, bidety, vany, sprchové kouty a další, připojovat výtokové baterie, kotle a další koncová
zařízení.  Žáci mají možnost absolvovat kurz lisování mědi, kurz svařování plastů a kurz pájení mědi. 

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi pracují jako montéři vnitřních rozvodů vody, kanalizace a topení. V rámci studia
mohou získat oprávnění k provádění specializovaných činností jako je svařování oceli
kyslíkoacetylenovým plamenem, polyfúzní svařování plastů, kapilární pájení mědi nebo
provádění lisovaných spojů na potrubí. Uplatnění najdou ve všech stavebních firmách se
zaměřením na provádění vnitřních rozvodů technických zařízení budov, nebo u
specializovaných topenářských firem, či firem zabývajících se rozvody teplé a studené vody a
kanalizace. Další uplatnění absolventů je například u firem zabývajících se údržbou a
opravami stávajících rozvodů a instalací. Absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu
stavebního zaměření nebo se zaměřením na podnikání v oboru.

  • Kód oboru: 36-52-H/01
  • Kategorie vzdělání: Střední odborné vzdělání s výučním listem
  • Skupina oboru: Stavebnictví, geodézie a kartografie (Kód: 36)
  • Výstupní certifikát: výuční list