V úterý 4. 10. 2022 navštívili žáci 1. K. Coshiba Atmosphere Bar v Praze. 

Exkurzí nás provázel (náš bývalý žák) pan Martin Libotovský. Pro žáky si připravil přednášku, kde žáky motivoval pro práci v pohostinství.

Žáci byli seznámeni s chodem baru a nápoji s kterými v baru pracují kromě toho byl žákům předveden barmanský Flair (žonglování s lahvemi za barem). 

Na závěr měli žáci možnost si vyzkoušet míchání nápojů pod odborným dohledem. 

Pro žáky byla exkurze velmi poutavá a motivační.